Documents

Les propostes que compten per al BLOC COALICIÓ COMPROMÍS de Massamagrell

Educació

► Crearem una Escoleta Pública Infantil de 0 a 3 anys.

► Millora del servei de manteniment i neteja de les escoles públiques.

► Crearem el Bo-Llibre Social.

► Escola de Pasqua, seguint el model de l’Escola d’Estiu i l’Escola de Nadal.

► Cedirem terrenys municipals perquè es faça una Escola Oficial d’Idiomes.

► Donarem suport institucional a les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) per tal que puguen realitzar les seues iniciatives amb més recursos i aconseguir una escola de qualitat per a tots.

Treball

► Creació de la Borsa de Treball rotativa per als desocupats, supervisada per una comissió formada pels sindicats i per tots els grups amb representació municipal.

► Defensa de la política de crèdits a les xicotetes i mitjanes empreses i els comerços locals.

Sanitat

► Exigirem més pediatres per a la població.

► Demanarem una consulta de medicina natural.

► Posarem en marxa el Centre d’Especialitats.

Esports

► Remodelació íntegra de la piscina municipal: incorporació zona de gespa, banquets i altres elements funcionals.

► Remodelació completa del Poliesportiu: vestidors, frontons, pistes de bàsquet.

► Construcció d’una Piscina Coberta i d’un Pavelló Cobert pràctics, no faraònics.

► Creació d’un Gimnàs Municipal.

► Instal·lació de paretetes als parcs públics per a jugar a pilota a mà.

► Activitats esportives per a la gent major.

Neteja

► Municipalitzarem i reforçarem amb més treballadors del poble el servei de neteja.

► L’empresa encarregada de la neteja de la via pública sanejarà regularment les clavegueres.

► Neteja permanent del Barranquet per la zona de l’horta.

► Crearem un Ecoparc mancomunat amb els pobles veïns.

► Neteja de les séquies que encara passen pel nucli urbà i progressiu soterrament de les mateixes.

► Augmentarem la instal·lació de contenidors subterranis per a la recollida del fem. Volem un poble més net i més estètic.

► Es realitzaran periòdicament campanyes de conscienciació sobre el bon ús de l’espai públic per a evitar la brutícia als carrers.

Transport

► Ampliació del servei de bus a la platja a l’estiu i també a la piscina de la Pobla de Farnals tot l’any.

► Promocionarem el transport públic: oferirem subvencions als estudiants, jubilats i aturats.

► Limitarem la velocitat a 30 km/h pel casc urbà i li donarem un ús preferent a la bicicleta per la via pública.

► Crearem llocs habilitats per a bicicletes (aparcabicis).

► Crearem un Pàrquing Municipal.

► Establirem acords amb propietaris de parcel·les i solars per a crear places d’aparcament.

► Construirem «de veres» un carril bici que connecte tot el poble a través de les seues diverses zones.

► Demanarem el soterrament de les vies del metro i la restitució del cap d’estació.

Informació

► El PIM (Periòdic d’Informació Municipal) serà plural, democràtic i redactat en valencià.

► Els plens municipals es podran presenciar per internet i tots els comptes i contractes de l’ajuntament s’exposaran en la pàgina web del poble.

► Crearem una xarxa wifi municipal.

► Es col·locaran panells per tot el poble per acostar la informació d’interés als veïns i veïnes.

Serveis

► Proposarem el pagament en dos terminis semestrals de l’impost sobre béns immobles (contribució).

► Congelarem els preus de les activitats extraescolars (música, pintura, bàsquet, Escola d’Adults…).

► El Servei de Cangurs tindrà caràcter gratuït.

Cultura

► Programació estable (teatre, música, cinema…) al Centre Cultural, potenciant les obres en valencià.

► La Biblioteca estarà oberta dissabtes de matí i en dates d’exàmens.

► Tornarem a fer pública l’Agència de Lectura del Barri.

► Tornarem a programar el cicle de Música al Pati durant l’estiu.

Joventut

► Dotarem (per fi) d’un Casal la joventut. Disposarà de diverses serveis i sales, com ara la de concerts amb equip de so, de jocs, assessoria professional i psicològica i d’educació sexual i afectiva. (Podria ser l’antic Escorxador Municipal. Caldria habilitar o crear un nou magatzem local).

Jubilats

► Posarem en marxa un programa d’activitats culturals permanent per als pensionistes i jubilats.

Parcs

► Construcció d’un Gran Parc al poble: ja està bé d’anar a Rafel de turistes!

Policia

► Crearem la policia de proximitat, que realitzarà rondes a peu i en bicicleta.

Valencià

► Serà llengua preferent a l’ajuntament i en promocionarem l’ús.

► Organitzarem la Trobada d’Escoles en Valencià.

► Exigirem el requisit lingüístic als funcionaris que han d’atendre el públic.

► Festa per la Llengua: recitals de poesia, Fira del Llibre en Valencià, contacontes…

Comerç

► Crearem una Oficina Municipal de Suport a les Empreses i els Comerços Locals, que els oferirà assessorament i recolzament en les seues activitats.

Música

► Promocionarem els grups musicals i artístics locals amb un programa que incloga com a mínim una actuació a l’any de cada grup.

► Donarem suport institucional a la Banda de Música de Massamagrell i a les escoles de música per a garantir-ne el finançament.

Medi Ambient

► Renovarem el parc automobilístic de la policia i d’altres serveis municipals com ara el bus urbà amb vehicles no contaminants (energies alternatives al petroli).

► Exigirem a la Generalitat que condicione la marjal de Massamagrell per tal que puga ser visitada.

Agricultura

► Donarem suport als llauradors. Entre altres, exempció del pagament de la contribució rústica als que tinguen en cultiu els seus camps.

Via pública

► Peatonalització de nous carrers, com ara el de les Casetes, del Cano, del Sol, etc., tal com s’ha fet parcialment amb el de l’Estació, però «ben fet».

► Millora dels accessos a la via pública per al pas de persones amb minusvalideses. Fora barreres arquitectòniques!

Solidaritat

► El 0,7% del pressupost municipal es destinarà a projectes de cooperació i desenvolupament.

Alqueria del Molí de Baix

► Tindrà un ús cultural.

Festes

► Es crearà una comissió permanent de festes que controle les despeses derivades de l’organització i celebració de les mateixes i que en tot moment minimitze les molèsties ocasionades als veïns i veïnes.